Εμπορικοί Σύλλογοι προς Πατούλη: Ζητούν δίκαιη κατανομή των επιδοματικών κονδυλίων του νέου προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής

Παρακάτω θα διαβάσετε την επιστολή των Εμπορικών Συλλόγων Αθηνών & Πειραιώς προς τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη, που αφορά κοινή πρόταση για τη δίκαιη κατανομή των επιδοματικών κονδυλίων του νέου προγράμματος που σχεδιάζει η Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ε.Σ.Α & Ε.Σ.Π έχοντας θέσει ως στόχο τη διάθεση μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης σε όσο γίνεται περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, επισημαίνουν από κοινού τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος.


Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχθήκαμε την ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής για τη δημιουργία νέου επιδοματικού προγράμματος συνολικής αξίας 50 εκ ευρώ, που αφορά τη χρηματοδότηση αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οι Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών & Πειραιώς, γνωρίζοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο υφιστάμενο πρόγραμμα ενίσχυσης των 200εκ ευρώ της Περιφέρειας και έχοντας ως γνώμονα τη δίκαιη κατανομή των επιδοματικών κονδυλίων του νέου προγράμματος των 50 εκ ευρώ, έχουμε θέσει ως στόχο τη  διάθεση μικρότερης χρηματοδότησης σε όσο γίνεται περισσότερες μικρές επιχειρήσεις.


Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε από κοινού τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος, που είναι οι εξής:

-Το πρόγραμμα πρέπει να απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους και πολύ
μικρές εταιρείες που απασχολούν από 0-9 άτομα και τζίρο έως 500.000€.
-Η επιδότηση πρέπει να είναι το λιγότερο 5.000€  έως το πολύ 15.000€
-Να αποκλειστούν αυτόματα οι δικαιούχοι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ.
-Το οριζόντιο κριτήριο των επιλέξιμων ΚΑΔ, πρέπει να αντικατασταθεί με το ποσοστό της συνολικής πτώσης τζίρου του 2020, που πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο αξιολόγησης.
-Τα αποτελέσματα χρήσης του 2019 (κέρδη ή ζημιές) πρέπει να έχουν ελάχιστη επίδραση στην αξιολόγηση των επιχειρήσεων.
-Προτείνουμε να εφαρμοστεί η επιτυχημένη πρακτική διάθεσης της χρηματοδότησης στους δικαιούχους μέσω  της ποσόστωσης ανά κατηγορία, όπως έχει προβλεφθεί σε άλλες Περιφέρειες και να συμπεριληφθεί στην προκήρυξη η παρακάτω μέθοδος κατανομής:
50% Εμπόριο
30% ΚΥΕ
20% Υπηρεσίες
-Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και νεοιδρυθείσες εταιρείες, που έως τώρα είναι εκτός χρηματοδότησης από όλα τα υφιστάμενα προγράμματα και τα τραπεζικά ιδρύματα.

Τέλος, πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατική διαδικασία και να προβλεφθεί ειδικό πλαφόν στις αμοιβές των συμβούλων που θα αναλάβουν να καταθέσουν τους φακέλους του προγράμματος.