Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΤΑ -Ώρα να ψάξουμε στοιχεία για «απορροφητικότητες»

COSME, CREATIVE EUROPE, EaSI (Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία), ESPON 2020, EUROPE FOR CITIZENS, HORIZON, LIFE 2014-2020, Πρόγραμμα “Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια”, Πρόγραμμα “Υγεία για την Ανάπτυξη”, Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, όλα αυτά (και πολλά) άλλα είναι προγράμματα που απευθύνονται σε ΟΤΑ και μπορούν να διεκδικηθούν σημαντικοί πόροι. Ωστόσο, χρειάζονται και άνθρωποι που μπορούν να τα «τρέξουν». Διαβάσαμε ότι σε ορισμένους Δήμους η νέα τάση είναι να ορίζονται ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εμείς ξεκινάμε ρεπορτάζ. Θέλουμε να μάθουμε τι κινήσεις έχουν γίνει ανά Δήμο, ποιοι άνθρωποι «τρέχουν» αυτές τις διαδικασίες, τι φάκελοι με προτάσεις υπάρχουν και τι απορορροφητικότητες κονδυλίων ως τώρα. Σίγουρα, θα έχουμε να πούμε (και να δούμε) πολλά.