Καταγγελίες ότι επικρατεί αδιαχώρητο σε πλοία

To διαδίκτυο έχει γεμίσει από καταγγελίες για πλοία που φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά που παρουσιάζουν πληρότητα… μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη. Yπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νόμο, τα καράβια δεν μπορούν να έχουν πληρότητα μεγαλύτερη από 85% λόγω των μέτρων προφύλαξης από τον κορωνοϊό.