Προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα με το φωτισμό στους δρόμους του Πειραιά

Ξεκίνησε το έργο εκσυγχρονισμού του δημοτικού φωτισμού στον Πειραιά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να εξοικονομηθούν πόροι για τους δημότες και τον Δήμο, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στη δημοτική Αρχή να εξετάσει την περαιτέρω μείωση στα δημοτικά τέλη. Στόχος είναι με το έργο αυτό να λυθεί οριστικά το πρόβλημα στον φωτισμό στους δρόμους του Πειραιά για τα επόμενα 12 χρόνια και βεβαίως να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, καθώς, όπως δεσμεύεται η δημοτική Αρχή δεν θα υπάρχουν πλέον ημιφωτισμένες περιοχές στην πόλη.