Να εκμεταλλευτούν οι Δήμοι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ!

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου που είναι διαθέσιμα για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει γενικότερα ο Οργανισμός στην ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος παρουσίασε ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Στάθης Σταθόπουλος. Ο ίδιος κάλεσε τους δήμους να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για έργα που αφορούν σε αστικές αναπλάσεις, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, προκειμένου να γίνουν χώροι πρασίνου, άλση και πλατείες. «Μπορούν οι δήμαρχοι με 3-4 έργα που θα χρηματοδοτήσει το Πράσινο Ταμείο, να καταφέρουν να αλλάξουν την εικόνα των πόλεών τους», ήταν τα λόγια του Στάθη Σταθόπουλου.