Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας: Αλλαγές στη Διοικητική Επιτροπή με σημαντική θέση για τον Γιάννη Βουτσινά

Αλλαγές στη Διοικητική Επιτροπή με σημαντική θέση για τον Γιάννη Βουτσινά ως αναγνώριση του σημαντικού έργου του στο ΕΕΠ

Πληροφορηθήκαμε ότι ο κ. Γιάννης Βουτσινάς (πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά) ανέλαβε τα καθήκοντα του Οικονομικού Επόπτη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στη θέση του εκτελούντος μέχρι τώρα τα συγκεκριμένα καθήκοντα, κ. Φώτη Δαμούλου, ο οποίος από την πλευρά του ανέλαβε τις αρμοδιότητες του υπεύθυνου Έρευνας και Ανάπτυξης της ΚΕΕ.

Η επιλογή του κ. Γιάννη Βουτσινά στον επιτελικό ρόλο του  Οικονομικού Επόπτη έγινε με βάση τα επιστημονικά προσόντα και την εμπειρία του, καθώς είναι οικονομολόγος ΜΒΑ με μεταπτυχιακές σπουδές στις διεθνείς σχέσεις και στη δημόσια διοίκηση, ενώ  έχει διατελέσει στο παρελθόν Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), με σημαντικό έργο στη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας.

Κυρίως όμως, έγινε γιατί ο Γιάννης Βουτσινάς έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα, σημαντική και «αθόρυβη» δουλειά στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, που αναγνωρίζεται από όλα τα μέλη του!

Μάλιστα, ο κ. Βουτσινάς αξιολογήθηκε με απόλυτα θετικό τρόπο από τον πρόεδρο της ΚΕΕ, κ.Κωνσταντίνο Μίχαλο, για το έργο που επιτελεί την τελευταία διετία ως  πρόεδρος του ΕΕΠ.

Η θέση αυτή που αναλαμβάνει ο κ. Βουτσινάς είναι ιδιαίτερα «κομβική» καθώς θα είναι υπεύθυνος στο ελέγχει δαπάνες και έσοδα του συνόλου των Επιμελητηρίων, γεγονός που βεβαίως άπτεται και των δράσεων ή πρωτοβουλιών που θα αναλαμβάνουν στο μέλλον

Για το τέλος, να σημειώσουμε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων υπάγεται στο υπ. Ανάπτυξης και στον αρμόδιο υπουργό κ. Παπαθανάση.