Επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον όμιλο «Ηρακλής»

Επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ για την επεξεργασία και αξιοποίηση της βιομάζας ως εναλλακτικό καύσιμο, υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις παραγόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του εργοστασίου κατά 70.000 τόνους ετησίως πραγματοποιεί ο όμιλος Ηρακλής στο εργοστάσιο τσιμέντου του Μηλακίου στην Εύβοια. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού το Νοέμβριο του 2020, 75.000 τόνοι κλαδεμάτων και άλλης βιομάζας σε ετήσια βάση θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως εναλλακτικό καύσιμο, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία, μέσω της επένδυσης αυτής:

– Βελτιώνεται δραστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του εργοστασίου και του ομίλου συνολικά,

– Προσφέρεται εναλλακτική, βιώσιμη και ορθή λύση, σύμφωνη με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, σε θέματα όπως η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, ο περιορισμός του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή, ο καθαρισμός οδών και ρεμάτων και η απομάκρυνση επικίνδυνης καύσιμης ύλης από άλση, δάση και κατοικημένες περιοχές, που συμβάλει στην πρόληψη πυρκαγιών.

– Μειώνεται η εισαγωγή στη χώρα και η χρήση ορυκτών καυσίμων.