Της Διαύγειας το… «ανάγνωσμα»

-Πληροφορηθήκαμε από τη Διαύγεια, σχετικά με το Δήμο Πειραιά την έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων του επετειακού έτους «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020» και την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 16.963,20 σε βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020.

-Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά ενέκρινε και το πρακτικό Νο 4 της Επιτροπής για την διενέργεια του διεθνούς ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού για τον Πύργο (ΕΜΠΟΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ),  κατοχυρώνοντας τον ως άνω διαγωνισµό στην Ένωση Εταιρειών «CANTΕ HOLDINGS LTD – ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» της οποίας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης κρίθηκαν πλήρη, η προσφορά της έλαβε συνολική βαθµολογία 95,75 και η οικονοµική της προσφορά ανέρχεται στο ποσό των 1.010.000,00 € πλέον του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ κατ΄ έτος, µε προοδευτική αναπροσαρµογή κατά 2% ετησίως, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν. 4413/2016. 

-Παρελθόν απετέλεσε πριν λίγες ημέρες ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Open Σωτήρης Σταθόπουλος. Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε από τη Διαύγεια, ο ίδιος βρήκε «στέγη» στην Αττικό Μετρό αναλαμβάνοντας να ενισχύσει το Τμήμα Επικοινωνίας στην Αθήνα. Το ΔΣ της Αττικό Μετρό, αναμένεται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.