Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων- Σε δημοπράτηση οι μελέτες για Πειραιά και Κεντρικό Τομέα Αθηνών – ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορηθήκαμε για τις δημοπρατήσεις για την εκπόνηση τεχνικών μελετών που αφορούν σε μελλοντικές Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Ο ΕΔΣΝΑ, προκήρυξε 2 διαγωνισμούς με αντικείμενο την δημοπράτηση μελετών ωρίμασης, για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (Μ.Ε.Α.), που θα καλύψουν τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πειραιά.

Ο προϋπολογισμός των μελετών ανέρχεται συνολικά σε 2,63 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ, ποσό με ΦΠΑ: 3,26 εκατ. ευρώ) με 1,55 εκατ. ευρώ και 1,08 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Για την κατασκευή των εν λόγω έργων, θα εκπονηθούν οι ακόλουθες μελέτες:

— Μελέτη χωροθέτησης,

— Τοπογραφική μελέτη,

— Γεωλογική μελέτη,

— Γεωτεχνική μελέτη-έρευνα,

— Περιβαλλοντική μελέτη,

— Τεχνική προμελέτη,

— Οικονομική μελέτη.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει οριστεί για τις 6 Ιουλίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος σχεδιασμός για την Αττική παρουσιάστηκε στις αρχές του χρόνου στο Ζάππειο.

Επειδή το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται ψηλά στην «ατζέντα», εμείς ρωτάμε:

-Έχει προηγηθεί συνολική διαβούλευση;

-Ποια η επίσημη θέση των δημάρχων Α’ και Β’ Πειραιά;

-Τι περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σχέδιο;

-Σε ποια περιοχή του Κεντρικού Τομέα Αθηνών θα γίνει το έργο;