Η Άννα Διαμαντοπούλου προτεινόμενη για το ΔΣ της Coca-Cola

Η Άννα Διαμαντοπούλου είναι το πρόσωπο που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca‑Cola HBC για την αντικατάσταση του μέλους του ΔΣ κ. John Sechi, ο οποίος σκοπεύει να παραιτηθεί από αυτό έχοντας συμπληρώσει εξαετή θητεία.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, το ΔΣ προτείνει να εκλεγεί στη θέση του ως νέο μέλος του ΔΣ και νέο μέλος της Επιτροπής Αμοιβών η κ. Άννα Διαμαντοπούλου, με ισχύ που ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η κ. Διαμαντοπούλου δεν έχει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Coca‑Cola HBC.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί επίσης να αποφασίσει τη διανομή μερίσματος 0,62 ευρώ ανά μετοχή, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά στις 13 Φεβρουαρίου 2020. Το συνολικό προς διανομή ποσό θα ανέλθει σε 300.000.000 ελβετικά φράγκα. Η δε καταβολή του μερίσματος αναμένεται να γίνει στις 28 Ιουλίου στους μετόχους της εταιρείας, όπως αναγράφονται στο μετοχολόγιο στις 3 Ιουλίου 2020.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020, με τους περιορισμούς που ισχύουν λόγω πανδημίας.