Συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας: Η πρώτη Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης εντός Ιανουαρίου

Ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ προχώρησε στην συγκρότηση των μελών του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας, το οποίο θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη για πρώτη φορά μέσα στον Ιανουάριο 2021, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολου Καμαρινάκη, με αντικείμενο εργασίας την επεξεργασία προτάσεων βελτίωσης για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνεδρίασης του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα, ο Ο.Λ.Ε ΑΕ απέστειλε έγγραφο προς τους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων, με το οποίο ζήτησε να υποβάλλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Επιπλέον, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ ζήτησε εγγράφως τις απόψεις και άλλων συνεργαζόμενων με το Λιμένα Ελευσίνας εταιρειών, των οποίων οι προτάσεις θα συνεκτιμηθούν από το Συμβούλιο με σκοπό την μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση μεταξύ της αγοράς και του Λιμένα.

Στο Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους παρακάτω φορείς:

· Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

· Δήμο Ελευσίνας

· Περιφέρεια Αττικής

· Ομοσπονδία Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας

· Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδας

· Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος

· Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

· Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας

· Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

· Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρία

· Ένωση Εφοπλιστών Ελλάδος

· Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Το Συμβούλιο Χρηστών Λιμένα Ελευσίνας θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Διοίκησης του Ο.Λ.Ε. ΑΕ σε θέματα ανάπτυξης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα προς τους χρήστες του. Συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.