Έναρξη λειτουργίας για τη «Γραμμή Δημότη» στο Δήμο Βριλησσίων

Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει τη λειτουργία της «Γραμμής του Δημότη»
ώστε οι πολίτες να γνωστοποιούν προς άμεση επίλυση καθημερινά προβλήματα που εντοπίζουν στην πόλη και μπορούν να αντιμετωπιστούν
από τις υπηρεσίες του Δήμου.


Η Γραμμή του Δημότη 211 103 2323 (αστική χρέωση) είναι διαθέσιμη για την εξυπηρέτηση των δημοτών από τη Δευτέρα – Παρασκευή από τις 08:30 – 21:00 και το Σάββατο από τις 08:30 – 17:00.
Τα αιτήματα που θα υποβάλλονται, θα διαβιβάζονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματα στις αρμόδιες υπηρεσίες προς επίλυση. Ακολούθως θα ενημερώνεται ο αιτών για την πορεία της διευθέτησης του αιτήματος και την τελική του έκβαση.


Στόχος της επικοινωνίας με τον Δημότη είναι η άμεση και αξιόπιστη καταγραφή αιτημάτων, υποδείξεων, προβλημάτων, αλλά και προτάσεων σε θέματα που αφορούν τον ηλεκτροφωτισμό, τις υποδομές, την καθαριότητα, το πράσινο, αναφορές για αδέσποτα και γενικότερα σε θέματα που μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πόλης των Βριλησσίων.