Άρση επικινδυνότητας παιδικής χαράς μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει κατόπιν διαμαρτυρίας πολιτών για την επικινδυνότητα παιδικής χαράς στον Δήμο Αθηναίων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή διενήργησε αυτοψία στην περιοχή και στη συνέχεια απευθύνθηκε με σειρά εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Με τα εν λόγω έγγραφα ζητούσε, κυρίως, να βελτιωθεί η περίφραξη της παιδικής χαράς, επειδή υπήρχε αραιός φυτοφράχτης και χαμηλό μεταλλικό κιγκλίδωμα σε ορισμένα σημεία και δεν απέτρεπε επαρκώς την έξοδο των παιδιών από τον χώρο με συνέπεια να υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων. Υπογραμμίστηκε δε, αφενός η ύπαρξη δρόμου γύρω από την παιδική χαρά και αφετέρου ο κίνδυνος πτώσης των παιδιών, από μεγάλο ύψος, λόγω της ύπαρξης έντονων πρανών. Περαιτέρω, ο Συνήγορος ζήτησε να ενημερωθεί για τα ζητήματα της πιστοποίησης και της καθαριότητας της παιδικής χαράς.

Σε συνέχεια των επίμονων διαμεσολαβητικών προσπαθειών της Αρχής, ο ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων) ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη, αποστέλλοντας σχετικό φωτογραφικό υλικό, ότι ο χώρος περιφράχθηκε με την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.

Επίσης, απάντησε ότι η συγκεκριμένη παιδική χαρά έχει λάβει πιστοποίηση από το 2018. Τέλος, η Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης του Δήμου ενημέρωσε ότι συνδράμει σε εκτεταμένους καθαρισμούς αυτής, καθώς την αρμοδιότητα για ζητήματα καθαριότητας και εύρυθμης λειτουργίας την έχει ο ΟΠΑΝΔΑ.