Δήμος Αγίου Δημητρίου: Σταθερά δίπλα στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της πόλης

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου συνεχίζει να στηρίζει νοικοκυριά και τοπικές επιχειρήσεις ακόμα και μέσα στη δίνη της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, για το θέμα των ανταποδοτικών τελών που θα ισχύσουν κατά το 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου αποφάσισε:


✔️ Τη μείωση κατά 15% στα ανταποδοτικά τέλη του 2021 για τις επαγγελματικές χρήσεις με εμβαδόν μικρότερο των 150 τ.μ.

✔️ Την πλήρη απαλλαγή των δημοτικών τελών για νέες επιχειρήσεις για τρία χρόνια  [Ο.Ε., Ε.Ε. και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)]

✔️ Τη διατήρηση των δημοτικών τελών για όλες τις κατοικίες και τα μεγαλύτερα ακίνητα

✔️ Τη διατήρηση της μείωσης κατά 50% των δημοτικών τελών ή της πλήρους απαλλαγής για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (πολύτεκνοι, ΑμεΑ κ.λπ.) με οικονομικά κριτήρια

Συγκεκριμένα οι γενικοί και ειδικοί συντελεστές του 2021 ανά τ.μ. έχουν ως εξής:

✔️ Γενικός συντελεστής κατοικίας ➡️ 1,13 €

✔️ Γενικός συντελεστής για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς ➡️ 1,13 €

✔️ Γενικός συντελεστής για άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας ➡️ 2,73 €

✔️ Ειδικός συντελεστής επιχειρήσεων μεγάλου βαθμού επιβάρυνσης ανταποδοτικών υπηρεσιών ➡️ 4,65 €

✔️ Ειδικός συντελεστής για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας σε επαγγελματικούς χώρους μικρότερους των 150 τ.μ. (εξαιρούνται τράπεζες, αγορές χρυσού και επιχειρήσεις που εντάσσονται στον ειδικό συντελεστή μεγάλου βαθμού επιβάρυνσης ανταποδοτικών υπηρεσιών) ➡️ 2,33 €