ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ: «Επιβεβλημένη η υλοποίηση των έργων και η αλλαγή διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγονται στην Περιφέρεια»

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τοποθετείται για το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και το ρεπορτάζ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ως εξής:

«Από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Ως εκ τούτου, η κατασκευή σωστά οργανωμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων της Αντιπεριφέρειας Πειραιά, κρίνεται τουλάχιστον κρίσιμη και επείγουσα. Η υλοποίηση των έργων και η αλλαγή διαχείρισης των απορριμμάτων που παράγονται στην Περιφέρεια, κατά την άποψη μου είναι επιβεβλημένη και με βρίσκει σύμφωνο, δεδομένου ότι υπάρχει αναγκαιότητα μείωσης της προς ταφή ποσότητας απορριμμάτων, ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και δυνατότητα παραγωγής προϊόντων (υλικών ή/και ενέργειας), η αξιοποίηση των οποίων δύναται να επιφέρει οικονομικά οφέλη και να συμβάλλει γενικότερα στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Είμαι λοιπόν υπέρ της δημιουργίας αυτής της νέας μονάδας, υπό προϋποθέσεις, όμως, που θα αφορούν για παράδειγμα το tonaz που θα διαχειρίζονται οι μονάδες αυτές, ποιοι Δήμοι θα εξυπηρετούνται από τις εν λόγω μονάδες, θέμα που και παλαιότερα έχω θίξει, καθώς και το κόστος λειτουργίας τους, θέματα που θα συζητηθούν λεπτομερώς και θα συμφωνηθούν με την Περιφέρεια και τους Δήμους που εμπλέκονται, εντός της επόμενης εβδομάδας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ: Γιώργος Πατούλης, Ρένα Δούρου, Γιάννης Σγουρός, Γιάννης Μώραλης, Χρήστος Βρεττάκος, Γιάννης Λαγουδάκης