Τεράστια απειλή για τον Πόρο: θεσμοθετείται η ΠΟΑΥ

Στην τελική ευθεία τίθεται η δημιουργία βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον Πόρο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαβίβασε στον Δήμο τη σχετική περιβαλλοντική Μελέτη (ΣΜΠΕ). Οι ΠΟΑΥ αποτελούν περιοχές συγκέντρωσης και αποκλειστικής δραστηριοποίησης ιχθυοτροφείων, οι οποίες καταλαμβάνουν τεράστιες θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις και διοικούνται από τις εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας χωρίς καμία εμπλοκή του Κράτους. Πρόκειται δηλαδή -σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου-“για ένα ακραίο μοντέλο ιδιωτικοποίησης δημόσιου χώρου και βίαιης επιβολής αναπτυξιακών κατευθύνσεων σε σύγκρουση με τις επιθυμίες και επιλογές των τοπικών κοινωνιών”.

Η ανακοίνωση του Δήμου, έχει ως εξής:

Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί τη βασική κατεύθυνση του «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες», το οποίο θεσμοθετήθηκε σκανδαλωδώς το 2011 νομιμοποιώντας όλα τα ιχθυοτροφεία της χώρας (τα οποία έως τότε αδειοδοτούνταν παράνομα) και προβλέποντας την υπερ-συγκέντρωσή τους στις ίδιες περιοχές. Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία και ο πολλαπλασιασμός των ιχθυοτροφείων στον Πόρο τις τελευταίες δεκαετίες βασίστηκαν σε ένα ιστορικό παραβατικότητας, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και εξαπάτησης της κοινωνίας. Συνεχίζοντας την ίδια εξαπάτηση, η εταιρία ΔΙΑΣ (πλέον ΣΕΛΟΝΤΑ) στις αρχές του 2015 προχώρησε στη σύσταση του φορέα διαχείρισης της ΠΟΑΥ και στην έναρξη διαδικασίας ίδρυσής της, αθετώντας τη δέσμευσή της προς τον Δήμο για πλήρη αποχώρησή της από τον Πόρο έως το τέλος του 2015.

Οι όροι λειτουργίας της ΠΟΑΥ, για την ίδρυση της οποίας εκκρεμεί πλέον μόνο η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, προβλέπουν καταρχήν τη δέσμευση όλου του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου από τη Βαγιωνιά έως τον Βιολογικό Καθαρισμό σε απόσταση 1χλμ -εκατέρωθεν- από την ακτή, ο οποίος αντιστοιχεί σε πάνω από 6.000 στρέμματα στη στεριά (χονδρικά το 1/4 του νησιού) και σε 2.690 στη θάλασσα (από 95 σήμερα). Στον θαλάσσιο χώρο θα εγκατασταθούν νέα ιχθυοτροφεία, με ετήσια παραγωγή 8.831 τόνους (από 1.147 σήμερα) και στη στεριά θα κατασκευαστούν ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μονάδες συσκευασίας και μεταποίησης, πλυντήρια διχτυών, δρόμοι, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.ά., για τα οποία θα παραχωρηθούν εκτάσεις δάσους, αιγιαλού και παραλίας. Σε όλη την ανωτέρω περιοχή κατοχυρώνεται η αποκλειστική χρήση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με αποκλεισμό κάθε άλλης χρήσης (κότερα, αλιεία, κατοικία κ.τ.λ.), ενώ σε 5 χρόνια ο φορέας διαχείρισης (δηλαδή η εταιρία) θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα παραπάνω μεγέθη και να δημιουργήσει περισσότερες ΠΟΑΥ. Ο φορέας είναι επίσης αποκλειστικά αρμόδιος για τον έλεγχο του περιβάλλοντος και για την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων στις δραστηριοποιούμενες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας (δηλαδή στον εαυτό του).

Σύμφωνα με τη Μελέτη, από την αρχική λειτουργία της ΠΟΑΥ θα απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα 14,8 τόνοι περιττωμάτων (τα οποία αντιστοιχούν σε μία πόλη 33.500 κατοίκων), υπολείμματα τροφής, φαρμακευτικές ουσίες όπως φορμόλη, απόβλητα χερσαίων εγκαταστάσεων κ.ά. Η Μελέτη δεν εντοπίζει αντενδείξεις για την εφαρμογή του προβλεπόμενου τερατουργήματος, επικαλούμενη την κατοχυρωμένη από το Χωροταξικό πρωτοκαθεδρία της ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή, και καθορίζει ότι η απασχόληση του τοπικού πληθυσμού θα στραφεί από τους τομείς του τουρισμού και της αλιείας σε εκείνον της ιχθυοκαλλιέργειας και η τουριστική δραστηριότητα στο μοντέλο του «ιχθυοκαλλιεργητικού τουρισμού». Τέλος, η Μελέτη δεν κάνει καμία αναφορά στον κομβικό ρόλο του Πόρου στον θαλάσσιο τουρισμό, στη δέσμευση της εταιρίας για αποχώρηση από το νησί, στις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, στις Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κ.τ.λ.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου, με την υπ’ αριθμ. 121/2.10.2020 Απόφασή του, ενέκρινε ομόφωνα Ψήφισμα, το οποίο απέστειλε στην Κυβέρνηση, τους τοπικούς βουλευτές και στις αρμόδιες Υπηρεσίες και το οποίο συνοπτικά αναφέρει τα ακόλουθα:

  1. Ο σχεδιασμός για δημιουργία ΠΟΑΥ στον Πόρο απορρίπτεται συνολικά α) ως απολύτως ανεπιθύμητος και απειλητικός για την επιβίωση της τοπικής κοινωνίας, β) ως μεθόδευση αποικιοκρατικού τύπου που προσβάλει τη λογική και την ελεύθερη βούληση των κατοίκων και γ) ως ακραία απειλή κατά του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος.
  2. Τυχόν δημιουργία της ΠΟΑΥ θα αποτελέσει casus belli κατά της κοινωνίας και του Δήμου και θα προκαλέσει δυναμικές κινητοποιήσεις και αντίσταση, ενώ κάθε σχετική επένδυση στο νησί μας χαρακτηρίζεται ως απολύτως ανεπιθύμητη.
  3. Ο Δήμος καλεί την Πολιτεία να λάβει υπόψη της τις κυρίαρχες επιλογές της τοπικής κοινωνίας, όπως εκφράζονται σταθερά με τις Αποφάσεις του Δ.Σ., και να αναστείλει την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, ενώ οι βουλευτές της περιοχής μας και η Περιφέρεια Αττικής καλούνται να στηρίξουν δημοσίως το παρόν Ψήφισμα.
  4. Η εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιείται στον Πόρο καλείται να τηρήσει τον λόγο της για πλήρη αποχώρησή της από το νησί μας.
  5. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Υπουργεία καλούνται να γνωμοδοτήσουν αρνητικά επί κάθε διαδικασίας που αφορά στη δημιουργία ΠΟΑΥ στον Πόρο.

Να ανακληθεί το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες και να θεσμοθετηθεί νέο με αδιάβλητες διαδικασίες, αφού προηγηθεί η θεσμοθέτηση Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Παράκτιο και Νησιωτικό Χώρο, και η γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης να είναι δεσμευτική για κάθε άδεια ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας