Καταγγελία για αποκλεισμό της ΠΕΝΕΝ από το ΝΑΤ

Ο σχετικός νόμος για την εκπροσώπηση των Ναυτεργατικών σωματείων ορίζει
ότι ο Υπουργός οφείλει να διορίσει τους αντιπροσώπους για το ΝΑΤ από τα
πλέον αντιπροσωπευτικά και μαζικά του κλάδου.  Εκεί λοιπόν έχει
δημιουργηθεί «θέμα» καθώς η ΠΕΝΕΝ, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
των τελευταίων εκλογών είναι η πλέον (με τεράστια διαφορά) Ναυτεργατική
οργάνωση από τον κλάδο των κατωτέρων πληρωμάτων, δεν εκπροσωπήθηκε και
καταγγέλλει αποκλεισμό! Και αυτό ενώ στις 29/6/2020 ο Υπουργός Εργασίας
διόρισε το νέο Δ.Σ του ΝΑΤ και μεταξύ αυτών τρεις εκπροσώπους των
Ναυτεργατικών σωματείων. Για τον σκοπό αυτό είχε ζητήσει την έγγραφη
πρότασή τους, μεταξύ των οποίων και της ΠΕΝΕΝ. Στο μεταξύ σε πρόσφατους
διορισμούς σε φορείς που εκπροσωπούνται ναυτεργατικά σωματεία όπως είναι
η Εστία Ναυτικών – ΕΛΟΕΝ κ.λπ επίσης «αποκλείστηκε» η ΠΕΝΕΝ (αν και σε
αυτές δεν υπάρχει δεσμευτική διάταξη νόμου περί αντιπροσωπευτικότερων
ναυτεργατικών οργανώσεων).