Νέα εργασιακή «φουρτούνα» σε ΟΛΠ-COSCO

Μπορεί, προς στιγμήν, να κόπασε η «φουρτούνα» με τις ΣΣΕ σε ΟΛΠ-COSCO, αλλά η δυσαρέσκεια που υπάρχει προς τη διοίκηση από ομάδες εργαζομένων, συνεχίζεται. Πληροφορηθήκαμε για την τετράωρη στάση εργασίας που θα πραγματοποιήσει σήμερα η Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ τη 1.00 μμ έως τις 5.00 μμ. Η νέα κινητοποίηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης έχει να κάνει με την «προσπάθεια της διοίκησης του ΟΛΠ να εκχωρήσει μέρος των φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε εργολάβους αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις τακτικού προσωπικού».