Μεταναστευτικό: Και άλλες «ροές» χρημάτων: Εγκατάσταση προσωρινής δομής 3,7 εκ. ευρώ

Πληροφορηθήκαμε για ακόμη μία απόφαση διενέργειας διαγωνισμού «μαμούθ» από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που αφορά την εγκατάσταση προσωρινής δομής φιλοξενίας στη θέση αγρόκτημα Κλειδιού του Δήμου Σιντικής, Ν. Σερρών. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.699.021,38 € και το έργο θα προχωρήσει με διαδικασία «διαπραγμάτευσης», χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, ενώ προκλήθηκε ως οικονομικός φορέας η ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. Όπως αναφέρει το έγγραφο: «Η εκτέλεση του παραπάνω έργου είναι απολύτως απαραίτητη λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που οφείλεται στην κρίση του προσφυγικού/μεταναστευτικού προβλήματος και στις απρόβλεπτα μεταβαλλόμενες ροές που αυτή δημιουργεί και κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων/μεταναστών, όσο και για την αποσυμφόρηση των νησιών».